Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai Quyền Cai Tứ Phủ anh minh công bằng

Nội dung chính [Hiện]

Nơi cõi Tứ Phủ vạn linh Đạo Mẫu linh thiêng, bóng dáng Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai – Vị Tôn Quan huyền bí bậc nhất trong Ngũ Vị Tôn Quan luôn hiển linh ngự trị với quyền năng phán xét nhân gian, cai quản phép tắc và nắm rõ sinh tử trần thế.

Chính bởi vì có rất ít sự tích lưu truyền về cách ngài hiển linh cũng như sử sách không có lưu trữ gì về Quan Đệ Tứ cho nên sẽ còn rất nhiều bí mật mà con nhang đệ tử vẫn chưa biết. Dựa vào những nghiên cứu tìm hiểu của Tử Vi Hội Quán về Ngài, trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết và đầy đủ nhất.

Quan Đệ Tứ là ai?

Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai, còn được biết đến với danh hiệu Thiên Hựu Đại Vương Thượng Đẳng Tối Linh Thần, là một vị thần quan trọng trong tín ngưỡng Tứ Phủ của người Việt. Ngài là con trai thứ tư của Vua Cha Bát Hải Động Đình và giữ vị trí thứ tư trong Ngũ Vị Tôn Quan. Được vua cha giao cho trọng trách trấn giữ Địa Phủ, một vùng đồng bằng địa linh nằm ở trung tâm trời đất, ngài còn có danh hiệu là Quan Lớn Đệ Tứ Địa Phủ. Dù có nhiệm vụ quản lý Địa Phủ, Quan Lớn Đệ Tứ thường ngự tại Thiên Đình để biên chép sổ sách sinh tử và chầu chực bên cạnh vua cha, thay mặt ngài xử lý các công việc quan trọng.

Một điểm đáng chú ý về Quan Lớn Đệ Tứ là ngài không giáng trần, điều này giải thích vì sao có rất ít thông tin về ngài được lưu truyền trong dân gian. Tuy nhiên, một sự kiện nổi bật liên quan đến ngài là cuộc chiến chống lại liên minh giữa Thục Vương, Ai Lao, Vạn Tượng, và Chiêm Thành tại 8 cửa biển. Trong cuộc chiến này, đội quân của Vua Cha Bát Hải cùng các vị quan lớn đã đánh bại quân xâm lược chỉ trong vòng 3 ngày nhờ vào tài phép và sự anh dũng. Sau chiến thắng này, Quan Lớn Đệ Tứ được phong tước Thiên Hựu Đại Vương.

Sau khi được phong tước, ngài nhận lệnh đi khai khẩn vùng Bắc Sơn Nam, nay là khu vực Hải Phòng, giúp đỡ nhân dân nơi đây phát triển cuộc sống. Sự nghiệp của ngài tại đây càng củng cố thêm vị trí và lòng tôn kính của dân gian đối với ngài trong tín ngưỡng thờ Mẫu. Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai không chỉ là một vị thần mà còn là biểu tượng của sự anh dũng, tài phép và lòng nhân ái, đóng góp to lớn vào sự phát triển và bảo vệ đất nước.

Quan Đệ Tứ Khâm Sai

Giá Hầu Đồng Quan Đệ Tứ  Khâm Sai

Trong tòa quan lớn, Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai ít khi giáng đồng nhất, cũng chỉ khi nào có đại lễ mới thỉnh ông về. Khi ngự đồng Quan Đệ Tứ mặc áo vàng thêu rồng, hổ phù, làm lễ tấu hương khai quang rồi chứng sớ điệp. Thông thường, khi mở phủ khai đàn, người ta mới hay thỉnh Quan Đệ Tứ về để chứng đàn Địa Phủ (gồm long chu, phượng mã, tượng phục, nghê quỳ (voi và nghê hoặc lân… tất cả đều màu vàng).

Giá Hầu Đồng Quan Đệ Tứ  Khâm Sai

Thông thường, khi các thanh đồng làm lễ mở phủ khai đàn và mời Quan Lớn Đệ Tứ về chứng đàn Địa Phủ gồm long chu, phượng mã, tượng phục, nghê quỳ màu vàng.

Trước khi thỉnh Ngài, con nhang đệ tử cần chuẩn bị bài văn khấn như sau:

Văn khấn Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Hương tử chúng con thành tâm kính lạy đức Hiệu Thiên Chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế

Kính lạy

Đức Cửu Trùng Thánh Vân lục cung công chúa

Đức Thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng công chúa, sắc phong Chế Thắng Hỏa Diệu Đại Vương, gia phong Tiên Hương Thánh mẫu

Đức đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều Mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương

Đức đệ tam Thủy phủ, Lân nữ Công Chúa 

Đức đệ tứ khâm sai Thánh Mẫu, tứ vị chầu bà, năm tòa quan lớn Mười dinh các quan

Con xin cung thỉnh Đệ Tứ Tôn Quan, mười hai Tiên Cô, mười hai thánh cậu, Ngũ hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch Xà Đại tướng.

Hôm nay là ….

Tín chủ con là ………..

Ngụ tại:……………………………

Cùng toàn thể gia đình đến điện (phủ, đền) chấp tay kính lễ khấu đầu vọng bái.

Lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha kính dâng lễ vật con cúi xin các ngài xét thương cứu độ cho gia đình con tiêu trừ tai nạn điều lành thường tới, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, cầu bình an được bình an. 

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Bản văn Quan Đệ Tứ

Khi thỉnh Quan Đệ Tứ văn hay hát là:

Tiệc bàn loan thỉnh mời quan đệ tứ
Vốn con trời cai xứ thiên cung
Sắc rồng choi chói vua phong
Quyền Quan Đệ Tứ uy hùng dậy vang
Chuyển quan san trên trời dưới đất
Quản thông tri phép phật truyền ra
Cầu ô bắc sông Ngân Hà
Liệt hàng tinh tú bày ra ngang trời

Thử dạo chơi sao sa lác đác
Cửu Diệu cùng đài các đế tinh
Tam quang thất đẩu ngũ hành
Nhị thập bát tú thiên đình hà sa

Mới tâu qua Nam Tào Bắc Đẩu
Số trần gian lão ấu chép biên
Ai người hiếu thuận thảo hiền
Tu nhân tích đức chép biên rõ ràng
bao nhiêu kẻ ngang tàng bạo ngược
chỉ hại người chẳng trước thời sau
Lỗi lầm có xá chi đâu
bao nhiêu đệ tử cúi đầu làm tôi

Phú:

Y quan văn vật
nổi dấu thiêng tứ phủ vạn linh
Sơn xuyên dục tú hà hải chung linh
Thiên niên dốc một bầu vũ trụ
Trên phù tía ngai vàng lồ lộ
vẻ lâu đài in bóng tranh vanh
bảng vàng thiên cổ vị nhân
Gồm nam bắc thu về một mối
Kỳ lễ nghĩa văn minh chi hội
Dương thanh danh vạn vật chi đô
Vang tiếng để sơn thần cung kiệt.

Đền Quan Đệ Tứ ở đâu?

Vì không giáng trần nên Quan Đệ Tứ cũng không có đền thờ riêng mà chỉ được thờ ở hầu hết các phủ đền trong Năm Tòa Ông Lớn (ông ngồi bên trái Quan  Đệ Nhị hoặc bên phải Quan Đệ Tam). Còn ngày tiệc ông thì có tài liệu nói là ngày 24/4 Âm lịch (nhưng nguồn tài liệu chưa chắc chắn nên chỉ đưa ra để tham khảo).

Đền thờ quan lớn đệ tứ khâm sai

Có nhiều nơi lập đền thờ Quan Đệ Tứ Khâm Sai, có thể kể đến các đền thờ Đức Thánh Quan Lớn Đệ Tứ (ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng), đền Mẫu Sinh (ở Chí Linh, Hải Dương). Đền thờ Ngài còn ở sau đền Đồng Bằng phía đường 10 đi Hải Phòng.

Lời Kết

Tuy rằng Quan Lớn Đệ Tứ là một vị thần linh còn nhiều điều bí mật trong Đạo Mẫu Tứ Phủ, nhân dân cũng vì thế mà chưa biết được nhiều về tài phép cũng như công lao của Ngài. Nhưng không vì thế mà có thể phủ nhận được Quan Đệ Tứ là một vị vô cùng linh thiêng và quan trọng trong tín ngưỡng dân gian Đạo Mẫu.