Đạo phật

Giáo lý cơ bản của đạo Phật gồm những gì

Giáo lý cơ bản của đạo Phật gồm những gì

Những giáo lý của đạo Phật đều được nhắc rõ ràng trong kinh sách, tuy nhiên có nhiều...

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Đó chính là người sáng lập ra Phật giáo và là người...

Nguồn gốc của Phật Giáo, lịch sử ra đời và phát triển của đạo Phật

Nguồn gốc của Phật Giáo, lịch sử ra đời và phát triển của...

Phật Giáo có bề dày lịch sử lâu đời và là một trong những đạo giáo có tầm ảnh hưởng...

Tìm hiểu về Ý nghĩa Quy y Tam bảo trong phật giáo

Tìm hiểu về Ý nghĩa Quy y Tam bảo trong phật giáo

Một người phát nguyện tín ngưỡng theo đạo Phật, xin thụ phép Tam quy trước Tam bảo...

Tụng kinh niệm phật nhất định phải ghi nhớ 2 điều này

Tụng kinh niệm phật nhất định phải ghi nhớ 2 điều này

"Tụng kinh niệm Phật" là một trong những nghi lễ tâm linh đậm đà của nhiều tín đồ...