Đạo mẫu

Đền Cô Chín Giếng ở Thanh Hoá

Đền Cô Chín Giếng ở Thanh Hoá

Đền Cô Chín Giếng là một trong những ngôi đền linh thiêng nhất xứ Thanh. Đền đã...

Quan lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh là ai? Đền thờ ở đâu?

Quan lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh là ai? Đền thờ ở đâu?

Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh có tên gọi khác là Ông Lớn Tuần Tranh, là vị tôn quan...

Đền Sòng Sơn thờ Mẫu Liễu Hạnh ở Thanh Hóa

Đền Sòng Sơn thờ Mẫu Liễu Hạnh ở Thanh Hóa

Đền Sòng Sơn ở Thanh Hoá là một trong những ngôi đền linh thiêng nhất xứ Thanh đã...

Tứ Phủ Thánh Cô - 12 thánh cô trong Tứ Phủ gồm những ai?

Tứ Phủ Thánh Cô - 12 thánh cô trong Tứ Phủ gồm những ai?

Tìm hiểu chi tiết về sự tích thập nhị vị thánh cô trong tứ phủ thánh cô của Tứ Phủ

Tứ Phủ Thánh Cậu trong đạo Mẫu là ai? tim hiểu về 12 vị thánh cậu

Tứ Phủ Thánh Cậu trong đạo Mẫu là ai? tim hiểu về 12 vị...

Tứ Phủ Thánh Cậu là ai? Các thánh cậu có quyền phép như thế nào?

Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ là một hình thức thờ cúng người Mẹ hóa thân ở các miền...

Tứ Phủ Thánh Hoàng gồm những ai? Sự tích về Thập Vị Quan Hoàng

Tứ Phủ Thánh Hoàng gồm những ai? Sự tích về Thập Vị Quan...

Tứ Phủ Thánh Hoàng hay Tứ phủ Quan Hoàng gồm mười vị Quan Hoàng, hầu hết được quy...

Chầu Bà Đệ Nhị Thượng Ngàn là ai? Sự tích về Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn?

Chầu Bà Đệ Nhị Thượng Ngàn là ai? Sự tích về Chầu Đệ Nhị...

Chầu Bà Đệ Nhị có tên gọi đầy đủ là Chầu Bà Đệ Nhị Thượng Ngàn hay Chầu Đệ Nhị Đông...

Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn Thanh Tra Giám Sát

Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn Thanh Tra Giám Sát

Quan Đệ Nhị tên đầy đủ là Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn hay còn gọi là Quan Lớn Đệ...

Tứ Phủ Công Đồng (Tứ Phủ Vạn Linh) gồm những vị nào?

Tứ Phủ Công Đồng (Tứ Phủ Vạn Linh) gồm những vị nào?

Nguồn gốc Tứ Phủ Công Đồng. Hệ thống Tứ Phủ Vạn Linh gồm có những ai, thờ vị thần...

Tam Tòa Thánh Mẫu gồm những ai?

Tam Tòa Thánh Mẫu gồm những ai?

Tìm hiểu về Tam Tòa Thánh Mẫu để hiểu rõ hơn các vị thánh được thờ. Tam Tòa Thánh...

Mẫu Thượng Thiên - Mẫu Cửu Trùng Thiên - Mẫu đệ nhất là ai

Mẫu Thượng Thiên - Mẫu Cửu Trùng Thiên - Mẫu đệ nhất là...

Mẫu Thượng Thiên tên đầy đủ là Mẫu đệ nhất Thượng Thiên, bà có tên gọi khác là Mẫu...

Chầu Bà Đệ Nhất Thượng Thiên là ai? Thần tích và đền thờ

Chầu Bà Đệ Nhất Thượng Thiên là ai? Thần tích và đền thờ

Chầu Bà Đệ Nhất Thượng Thiên là vị Chầu Bà đầu tiên trong hàng Tứ Phủ Thánh Chầu,...

Ngũ Vị Tôn Quan (Ngũ Vị Tôn Ông) gồm những ai, thờ ở đâu?

Ngũ Vị Tôn Quan (Ngũ Vị Tôn Ông) gồm những ai, thờ ở đâu?

Ngũ Vị Tôn Ông hay còn gọi là Ngũ Vị Tôn Quan, Ngũ Vị Quan Lớn, là 5 vị đại quan...

Sự tích về Quan Hoàng Bắc Quốc - Ông Hoàng Bát Quốc

Sự tích về Quan Hoàng Bắc Quốc - Ông Hoàng Bát Quốc

Quan Hoàng Bắc Quốc là ai ? Ông Hoàng Bát Quốc có vai trò gì trong công đồng tam...

Khám Phá Thần Tích Chầu Đệ Tam Thoải Phủ Chi Tiết Nhất

Khám Phá Thần Tích Chầu Đệ Tam Thoải Phủ Chi Tiết Nhất

Chầu Đệ Tam Thoải Phủ là ai? Cùng tìm hiểu Thần Tích Chầu Đệ Tam Thoải Phủ - Đền...

Khám Phá Sự Tích Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ Chi Tiết Nhất

Khám Phá Sự Tích Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ Chi Tiết Nhất

Quan Lớn Đệ Tam là ai? Cùng tìm hiểu về Sự Tích Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ Chi Tiết...

Khám Phá Thần Tích Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên Chi Tiết Nhất Mới Được Cập Nhật

Khám Phá Thần Tích Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên Chi Tiết...

Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên là ai? Cùng Khám Phá Thần Tích Quan Lớn Đệ Nhất Thượng...

Chầu bé Bắc Lệ là ai? Thánh tích, đền thờ và bản văn khấn

Chầu bé Bắc Lệ là ai? Thánh tích, đền thờ và bản văn khấn

Đạo Mẫu là một trong những tín ngưỡng dân gian phổ biến ở Việt Nam, trong đó Tứ...

Bà Chúa Kho - Hiện Tượng Tôn Giáo Đặc Biệt ở Việt Nam

Bà Chúa Kho - Hiện Tượng Tôn Giáo Đặc Biệt ở Việt Nam

Trong vài thập niên gần đây, Bà Chúa Kho đã trở thành một hiện tượng nổi bật của...