Luận Giải Ý Nghĩa Bộ Sao Ân Quang - Thiên Quý Trong Tử Vi Chi Tiết

Nội dung chính [Hiện]

Mặc dù tôi đã có bài viết về bộ sao Ân Quang Thiên Quý rồi, tuy nhiên với một bài viết này cũng khá mới mẻ về bộ sao Quang - Quý này. xin chia sẻ đến các bạn

Ân Quang - Thiên Quý là một trong những bộ sao mang tính cứu giải lớn của tử vi. Sự cứu giải của Quang Quý là sức mạnh đến từ cõi tâm linh, giống như Quan Phúc hay Tứ đức, đều là thứ sức mạnh mà chúng ta nghe nhiều nhưng chẳng thể nhìn thấy được.

Quang quý là một bộ sao gần như không có tính xấu, có chăng tính xấu của Quang Quý là tính cả nể, sống quá nặng về tình cảm, nên khi gặp những thằng sát tinh tréo ngoe là bị lợi dụng. Thậm chí như người ta hay nói. Nếu mỗi ngày bạn đều cho ai đó lợi ích, người ta sẽ mặc nhiên đó là điều bạn phải làm, một ngày bạn không cho nữa, chắc chắn người ta sẽ quay lại oán trách, khổ thế

- Mệnh, thân, hoặc phúc có quang quý đều thể hiện đương số là người có căn duyên về tâm linh, mà thường là căn duyên với phật pháp. Chỉ cần đợi biến cố, là thiện căn trong người tự nhiên hiển lộ, thậm chí họ học những môn về tâm linh huyền học cũng rất nhanh và dễ vào. Quang quý mạnh nhất khi đồng cung ở trục Sửu Mùi, còn ở các trục khác trong tam hợp thì yếu hơn chút, còn giáp cung thì yếu hẳn rồi. Quang quý ở phúc hay di, đi ra ngoài hay có cơ hội được tiếp xúc với những người trên, những người hơn mình, những người ở tầm cao trên xã hội. Mà cái duyên gặp những người như thế lại đến trong tình huống bất ngờ chứ không phải bạn chủ đích. Và quang quý ở di, ai tính toán hại bạn, sẽ rất nhanh phải gặp quả báo, thế mới kì lạ :))) Hạn gặp Quang Quý cũng tương tự như thế…

- Quang quý ở phu thê ám chỉ vợ chồng đến với nhau từ tình cảm, nhưng còn tuỳ vào bộ cách nó đi theo mà tính là lương duyên hay nghiệt duyên. Nếu dính nhiều sát bại tinh thì là nghiệt duyên, ở với nhau khổ lắm rồi mà bỏ không nổi…

- Quang quý ở điền hay có lộc đất cát, mua mảnh nào mảnh đó tăng giá. Cũng thể hiện nhà gần đền, chùa, miếu

- Quang quý ở nô với ở quan lộc giống nhau, đều là cơ hội gần người quyền quý, gần lãnh đạo. Nô xét tương tự như phu thê để xem mức độ tương tác với bản mệnh

- Quang quý ở tật, phúc, ốm đau gặp thầy gặp thuốc, cũng nhanh ốm nhanh khỏi. Thiện tính trong con người lớn, nhìn thấy máu me, sát sinh là cảm giác sợ. Nặng tình cảm, cả nể

- Quang quý ở tài bạch kiếm tiền dễ dàng và may mắn, nhưng không thể bạo phát như gặp sát tinh được. Nếu bất chấp để kiếm tiền thì không sớm thì muộn, của thiên cũng lại trả địa….