Luận Giải Ý Nghĩa Quẻ 3: Thủy Lôi Truân Chi Tiết Nhất Mới Cập Nhật

Nội dung chính [Hiện]

Quẻ Thủy Lôi Truân là một trong những quẻ của Bát Quái trong Kinh Dịch mang theo một loạt ý nghĩa sâu sắc và tượng trưng đặc biệt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết về quẻ Thủy Lôi Truân và tìm hiểu về tầm quan trọng của nó trong việc dự đoán và hiểu biết về cuộc sống, tâm hồn và tương lai của con người. Hãy cùng nhau bước vào thế giới phức tạp và thú vị của quẻ Thủy Lôi Truân để hiểu rõ hơn về sự kết nối giữa người và vũ trụ xung quanh.

Quẻ Thủy Lôi Truân

Quẻ Thủy Lôi Truân: Quẻ Thủy Lôi Truân mang theo sự tượng trưng của một quẻ hung, điều này ám chỉ đến những thách thức và khó khăn mà chúng ta có thể gặp phải trong cuộc sống. Giống như những người trẻ tuổi mới bước chân vào cuộc đời, họ thường phải đối mặt với nhiều gian nan, vất vả và phiền lo. Tương tự, quẻ này cho thấy rằng trong việc lập nghiệp và đạt được mục tiêu, chúng ta cần phải kiên nhẫn và cố gắng không ngừng.

Tuy nhiên, quẻ Thủy Lôi Truân cũng nhắc nhở chúng ta rằng không phải lúc nào cũng là thời điểm thích hợp để thực hiện công việc lớn. Thay vào đó, chúng ta nên bắt đầu từ những công việc nhỏ, xây dựng nền tảng vững chắc trước khi tiến xa hơn. Điều này đánh dấu sự quan trọng của sự chuẩn bị và kiên nhẫn trong việc đối mặt với những khó khăn, giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách trên con đường thành công.

Ý nghĩa tượng quẻ: Loạn Tỵ Vô Đầu –>Lòng dạ rồi bời.

 Ý nghĩa quẻ thủy lôi truân

Quẻ Thủy Lôi Truân, đôi khi còn gọi là quẻ Truân (屯 ) là quẻ số 03 trong Kinh Dịch

Nội quái là ☳ (|:: 震 ) Chấn = (雷) Sấm

Ngoại quái là ☵ (:|: 坎) Khảm = (水) Nước

Ý nghĩa: Nguyên, hanh, lợi, trinh, vật dụng hữu du vãng, lợi kiến hầu.(元, 亨, 利, 貞, 勿 用 有 攸 往, 利 建 侯 .)

Dịch: Gặp lúc gian truân, có thể hanh thông lắm (nguyên hanh), nếu giữ vững điều chính (trái với tà) và đừng tiến vội, mà tìm bậc hiền thần giúp mình (kiến hầu là đề cử một người giỏi lên tước hầu).

Tượng quẻ này là sấm (Chấn) ở dưới mà trên mưa (Khảm), tức có nghĩa động ở trong chốn hiểm, (Khảm là nước có nghĩa là hiểm trở) cho nên có nghĩa là truân.

Nội quái có một hào dương (cương) hai hào âm (nhu); ngọai quái cũng thế; như vậy là cương nhu, dương âm bắt đầu giao nhau để sinh vạn vật mà lúc đầu bao giờ cũng gian nan: truân.

Trong lúc gian nan mà hành động thì có thể tốt, nhưng phải kiên nhẫn giữ điều chính; đừng vội hành động mà trước hết nên tìm người tài giỏi giúp mình. Người tài đứng ra cáng đáng lúc đầu (người mình cất nhắc lên tước hầu) đó là hào 1 dương . Dương thì cương, có tài; hào 1 lại là hào chủ yếu torng nội quái (chấn) có nghĩa họat động. buổi đầu gian nan thì được người đó, tỉ như lập được một đòan thể có nhiều người có tài kinh luân, thì mọi việc sẽ làm được tốt. Đó là ý nghĩa quẻ Truân.

Xem thêm: Chi tiết ý nghĩa quẻ số 2 Thuần Khôn

Trên là nước, dưới là sấm nổi dậy, vạn vật sinh nở (đầu mùa xuân sấm dậy). Dương có đầy đủ 2 quẻ trên dưới, nhưng ở dưới thì mới sinh, ở trên thì bị kẹt, ở giữa nên còn non dại và gian khổ.

Truân tượng trưng cho sự bắt đầu của vạn sự vạn vật. Cũng giông như những mầm chồi non yếu ớt và không thể chống chọi được với mưa rào và gió mạnh. Tình huống mới bắt đầu đầy gian khổ, khó khăn và trở ngại.

Quẻ Thủy Lôi Truân là quẻ biểu thị sự gian nan điển đình. Sự việc dường như chỉ mới bắt đầu, còn khó khăn, như mầm cây yếu ớt giữa đất khô cằn, tượng còn nhiều trắc trở. Giai đoạn này cần nỗ lực vượt qua sóng gió, không ngứng cố gắng với ý chí kiên cường mới có thể làm nên sự nghiệp.

Ý nghĩa hào từ

Hào 1: Bàn hoàn, lợi cư trinh, lợi kiến hầu.(磐 桓, 利 居 貞, 利 建 侯 .)

Tượng: Còn bền bỉ, giữ được điều chính thì lợi, được đặt lên tước hầu (nghĩa là được giao cho việc giúp đời lúc gian truân) thì lợi.

Giảng: Hào dương, tượng người có tài, lại đắc chính vì dương ở dương vị, cho nên giữ được điều chính và có lợi; sau cùng nó là dương mà lại dưới hai hào âm trong nội quái, có cái tượng khiêm hạ, được lòng dân. Vậy là người quân tử mới đầu tuy còn do dự, sau sẽ được giao cho trọng trách giúp đời.

Hào 2: Truân như, chuyên như, thừa mã ban như. Phỉ khấu hôn cấu, nữ tử trinh bất tự, thập niên nãi tự. (屯 如 邅 如, 乘 馬 班 如, 匪 寇 婚 媾 . 女 子 貞 不 字, 十 年 乃 字 .)

Tượng: Khốn đốn khó khăn như người cưỡi ngựa còn dùng dằng lẫn quẩn (Nhưng hào 1 kia) không phải là kẻ cướp, chỉ là muốn cầu hôn với mình thôi. Mình cứ giữ vững chí, đừng chịu, mười năm nữa sẽ kết hôn (với hào 5).

Giảng: Hào 2, âm, vừa đắc trung lẫn đắc chính, lại ứng với hào 5 cũng đắc trung đắc chính ở trên, như vậy là tốt. Chỉ hiềm cách xa hào 5 mà lại ở sát ngay trên hào 1, dương , bị 1 níu kéo, cho nên còn ở trong cảnh truân chuyên (khó khăn). Nhưng đừng ngại, hào 1 có tư cách quân tử , không phải là kẻ xấu muốn hảm hại mình, chỉ muốn cưới mình thôi (1 là dương, 2 là âm). Đừng nhận lời, cứ giữ vững chí, mươi năm nữa sẽ kết hôn với hào 5.

Hào 3: Tức lộc, vô ngu, duy nhập vu lâm trung. Quân tử cơ, bất như xả, vãng lận.(即 鹿, 无 虞, 惟 入 于 林 中. 君 子 幾, 不 如 舍, 往 吝 .)

Tượng: Đuổi hươu mà không có thợ săn giúp sức thì chỉ vô sâu trong rừng thôi (không bắt được). Người quân tử hiểu cơ sự ấy thì bỏ đi còn hơn, cứ tíếp tục tiến nữa thì sẽ hối hận.

Lời giảng: Hào 3 là âm, ở dương vị, bất chính bất trung; tính chất đã không tốt mà ở vào thời truân; hào 6 ở trên cũng là âm nhu không giúp được gì mình, như vậy mà cứ muốn làm càn, như người ham đuổi hươu mà không được thợ săn giúp (chặn đường con hươu, đuổi nó ra khỏi rừng cho mình bắt) thì mình cứ chạy theo con hươu mà càng vô sâu trong rừng thôi. Bỏ đi là hơn.

Hào 4: Thừa mã ban như. Cầu hôn cấu, vãng cát, vô bất lợi.(乘 馬 班 如 . 求 婚 媾, 往 吉, 无 不 利 .)

Tượng: Cưỡi ngựa mà dùng dằng. Cầu bạn trăm năm (hay đồng tâm) ở dưới (ở xa) thì không gì là không tốt.

Giảng: Hào này âm nhu, đắc chính là người tốt nhưng tài tầm thường, gặp thời Truân không tự mình tiến thủ được. Tuy ở gần hào 5, muốn cầu thân với 5, nhưng 5 đã ứng với 2 rồi, thế là 4 muốn lên mà không được, như người cưỡi ngựa muốn tiến mà dùng dằng. Chu Công khuyên hào 4 nên cầu hôn với hào 1 ở dưới thì hơn: (vì 1 có tài đức) mà cùng nhau giúp đời, không gì là không lợi.

Chúng ta để ý: cặp 5-2 rất xứng nhau, cả hai đều đắc chính, đắc trung, rất đẹp, cặp 4-1 không đẹp bằng: 4 bất trung, kém 2; cho nên phải kết hợp với 1 ở dưới, 1 tuy ở dưới mà đắc chính, như vậy là xứng đôi. Đó là luật: “dĩ loại tụ”, họp với nhau thì phải xứng nhau, đồng tâm, đồng đạo.

Hào 5: Truân kì cao; tiểu trinh cát, đại trinh hung.(屯 其 膏; 小 貞 吉, 大 貞 凶 .)

Tượng: Ân trạch không ban bố được (nguyên văn: dầu mỡ (cao) không trơn (truân), chỉnh đốn việc nhỏ thì tốt, việc lớn thì xấu.

Giảng: Hào cửu ngũ này vừa chính vừa trung, ở địa vị chí tôn, đáng lẽ tốt; nhưng vì ở trong thời gian truân (quẻ Truân) lại ở giữa ngọai quái là Khảm, hiểm, nên chỉ tốt vừa thôi. Hào 2 tuy ứng với nó nhưng âm nhu , không giúp được nhiều; lại thêm hào 1 ở dưới, có tài đức, được lòng dân, uy quyền gần như lấn 5, mà ân trạch của 5 không ban bố khắp nơi được. Cho nên 5 phải lần lần chỉnh đốn các việc nhỏ đã, đừng vội làm việc lớn mà hỏng.

Nghĩa là tuy có tài đức, có địa vị, nhưng cũng phải đợi có thế có thời nữa.

Hào 6: Thừa mã ban như, khấp huyết liên như.( 乘 馬 班 如, 泣 血 漣 如 .)

Tượng: Cưỡi ngựa mà dùng dằng, khóc tới máu mắt chảy đầm đìa.

Giảng: Hào này ở trên cùng, là thời gian truân tới cực điểm. Nếu là hào dương (có tài trí) thì gian truân cùng cực sẽ biến thông; nhưng hào này là hào âm, bất tài, bất trí, nhu nhược, chỉ biết lên lưng ngựa rồi mà vẫn dùng dằng mà khóc đến chảy máu mắt (Hào tuy ứng với hào 6 nhưng cũng âm nhu, chẳng giúp được gì)

Diễn giải thêm: Đọc xong ba quẻ đầu này chúng ta cũng đã thấy: thể của hào chỉ cò: âm và dương, vị của hào chỉ có 6: từ hào sơ đến hào thượng; nhưng ý nghĩa mỗi hào rất thay đổi, tùy ý nghĩa của trọn quẻ, cho nên hào 1 dương quẻ Càn không giống hào 1 dương quẻ Truân; hào 5 dương quẻ Truân cũng không giống hào 5 dương quẻ Càn; hào 2 âm quẻ Khốn không giống hào đó quẻ Truân, hào 6 âm quẻ Truân cũng không giống hào đó qủe khôn. ý nghĩa của quẻ quyết định ý nghĩa của hào, nói cách khác: quẻ là cái thời chung của các hào, mà hào là mỗi việc, mỗi hoàn cảnh trong thời chung đó.

Điểm Quan Trọng

Quẻ Thủy Lôi Truân đề cập đến hai điểm quan trọng:

  1. Thực hiện dần dần với khó khăn ban đầu: Quẻ này ám chỉ rằng mọi sự việc sẽ được tiến hành từ từ, dù có khó khăn ở giai đoạn ban đầu. Điều quan trọng là không nên nản chí trước những thách thức mà tiếp tục nỗ lực với lòng quyết tâm.

  2. Quan hệ xã hội giúp thay đổi tình thế: Quan hệ trong xã hội có thể giúp bạn thay đổi tình thế, vượt qua khó khăn và trở ngại. Sự hỗ trợ từ người khác có thể là yếu tố quyết định giúp bạn vượt qua thời kỳ khó khăn.

Tóm lại, nếu biết cách đối nhân xử thế và kiên nhẫn, quẻ này không phải là điềm xấu mà là cơ hội để rèn luyện khả năng đạo đức và thận trọng, từ đó tránh được việc lạc lối và thất bại.

Nhận Định về quẻ Thủy Lôi Truân

Quẻ Truân phản ánh một thời điểm khó khăn và gian nan trong cuộc sống. Thời vận không thuận lợi, và có nhiều trở ngại và thách thức phải đối mặt. Trong tình hình như vậy, sự kiên nhẫn và bền bỉ là chìa khóa để vượt qua mọi khó khăn.

Trong sự nghiệp, không có cơ hội tốt để thể hiện tài năng và tiến bộ. Khả năng thành công trong việc tìm kiếm công việc mới cũng gặp nhiều khó khăn, và giữ vững việc làm hiện tại là lựa chọn tốt nhất. Việc đi xa cũng không mang lại lợi ích, và nếu có tranh chấp pháp lý, việc hòa giải từ đầu sẽ là lựa chọn hợp lý nhất.

Trong tình yêu, có nhiều trở ngại và khó khăn cần vượt qua.

Nếu bạn đang lập doanh nghiệp, bạn sẽ gặp phải nhiều rủi ro và khó khăn. Tuy nhiên, đừng hành động mù quáng và không cẩu thả. Cần có lòng dũng cảm và sự kiên trì để đối mặt với mọi thách thức, và chỉ khi bạn nỗ lực hết mình mới có thể vượt qua được những khó khăn và đạt được thành công.

Chiêm nghiệm về vận thế

Chiêm nghiệm về vận thế cho thấy một giai đoạn khó khăn và nhiều tai họa đang đối diện. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để thử thách sự quyết tâm và kiên nhẫn của bạn. Qua giai đoạn khó khăn này, bạn sẽ thuận lợi hơn trong tương lai.

Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, có nhiều trở ngại và khó khăn phải đối mặt. Tuy nhiên, bạn cần kiềm chế bản thân và đợi thời cơ, không nên hành động manh động. Nỗ lực không ngừng sẽ giúp bạn mở ra những cơ hội mới.

Trong tình yêu, có thể gặp nhiều trở ngại và thách thức. Hôn nhân cũng có thể gặp khó khăn do sự khác biệt trong tính cách và xung đột. Việc tìm hiểu kỹ về nhau sẽ giúp giảm thiểu xung đột và tạo điều kiện cho mối quan hệ phát triển.

Về sự nghiệp, bạn có thể đang trải qua thời kỳ khó khăn và không thuận lợi. Tránh các biến động lớn và hãy chờ đợi cơ hội thích hợp.

Trong thi cử, cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và không nên kỳ vọng quá nhiều, vì khả năng đỗ đạt có thể không cao.