Luận Giải Ý Nghĩa Sao Dưỡng Trong Tử Vi Chi Tiết

Nội dung chính [Hiện]

Vị trí: Sao Dưỡng đứng vị trí thứ 12 trong 12 sao thuộc vòng Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Sao Thai, Dưỡng.

Ngũ hành: thuộc Mộc.

Đặc Tính: Chăm sóc, nuôi dưỡng, cẩn thận, cần cù, duy trì.

Dưỡng là nuôi dưỡng, chăm sóc. Sau khi đã kết “Thai” rồi thì phải nuôi dưỡng, quan tâm chờ tới ngày thành người.

Ý nghĩa sao Dưỡng tại Các Cung trong tử vi

Ý nghĩa sao Dưỡng ở cung Mệnh

Sao Dưỡng ở Mệnh là người sức khỏe không được tốt, yếu ớt, hay dễ mắc bệnh tật, tai họa nên luôn được mọi người quan tâm, chăm sóc, ra ngoài có người đỡ đầu.

Sao Dưỡng ở Mệnh là người có tính tình chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, siêng năng, có tên riêng, tên đặc biệt, tên cúng cơm, biệt danh, biệt hiệu, có sự thay đổi tên họ.

Sao Dưỡng ở Mệnh là người dễ nuôi con và nuôi súc vật, thích quan tâm chăm sóc mọi người xung quanh. Là người biết quan tâm, chăm sóc bản thân, yêu đời.

Mệnh có sao Dưỡng gặp Quang, Quý, Quan, Phúc, Tả, Hữu là người khéo léo, hay quan tâm chắc sóc mọi người nên được mọi người xung quanh giúp đỡ và quý trọng.

Thân có sao Dưỡng về già đông con, đông cháu, được quan tâm chăm lo khi về già.

Ý nghĩa sao Dưỡng tại các cung khác

Ý nghĩa sao Dưỡng ở cung Phụ Mẫu

Sao Dưỡng thủ cung Phụ Mẫu thể hiện người hay quan tâm, chăm lo cho cha mẹ. Cha mẹ dễ ốm đau, gặp phiền hà nên cần quan tâm chăm sóc và giúp đỡ.

Sao Dưỡng thủ cung Phụ Mẫu, cha mẹ quan tâm, chăm sóc đương số và mọi người xung quanh nên dễ mọi người được quý trọng và giúp đỡ.

Ý nghĩa sao Dưỡng ở cung Phúc Đức

Sao Dưỡng thủ cung Phúc, số dễ làm con nuôi họ khác, người nhận con nuôi, đỡ đầu cho người khác.

Người quan tâm, chăm lo tới mồ mả tổ tiên, chịu khó làm việc thiện, giúp người, tích phước.

Ý nghĩa sao Dưỡng ở cung Điền Trạch

Người quan tâm, để ý tới nhà cửa. Nhà cửa dễ nuôi thú vật, trồng nhiều cây cỏ xung quanh.

Người chịu khó vun vén, tích cóp, xây sửa nhà cửa. Người quan tâm, giúp đỡ hàng xóm xung.

Ý nghĩa sao Dưỡng ở cung Quan Lộc

Sao Dưỡng thủ cung Quan thể hiện người quan tâm, chú trọng nhiều vào công danh sự nghiệp.

Công việc dễ liên quan tới các ngành nghề dịch vụ, chăm sóc khách hàng, hội nhiều phúc thiện tinh có thể làm nghề bác sỹ, điều dưỡng, ý tá, hộ sinh…, các ngành nghề về cây xanh, môi trường, vật nuôi…

Ý nghĩa sao Dưỡng ở cung Nô Bộc

Người quan tâm tới bạn bè, đồng nghiệp, bệnh nhân, học trò, gia chủ… Nghề nghiệp dễ liên quan tới ngành nghề giáo viên, bác sỹ, hiệp hội cứu trợ…nếu bản thân hội nhiều sát bại tinh có thể làm người ở, giúp việc nhà người.

Ý nghĩa sao Dưỡng ở cung Thiên Di

Người ra ngoài hay giúp đỡ, chăm sóc mọi người xung quanh, hay đi cứu trợ giúp đỡ người.

Dưỡng thủ cung Di thể hiện người có số mệnh đi giúp đỡ, phục vụ thế giới bên ngoài.

Hội sao Dưỡng, Tướng, Suy: dễ làm tôi tớ, giúp việc nhà quyền môn.

Ý nghĩa sao Dưỡng ở cung Tật Ách

Sao Dưỡng thủ cung Tật ám chỉ bệnh tật, tai họa đã xâm nhập tiềm tàng, tích dũy dần. Cần quan tâm chăm sóc sức khỏe cũng như cẩn thận, tránh làm điều ác để hạn chế các tác họa.

Ý nghĩa sao Dưỡng ở cung Tài Bạch

Người chịu khó tích cóp, quan tâm tạo ra của tiền. Hay được người khác giúp đỡ, cho tiền.

Ý nghĩa sao Dưỡng ở cung Tử Tức

Quan tâm, chăm lo đến con cái. Con cái thường dễ hay đau ốm, phải gửi vía làm con nuôi nhà người.

Người có con nuôi hoặc có cho con nhờ người khác nuôi hộ.

Người có con đỡ đầu hay có khi nuôi con riêng của chồng, vợ.

Dưỡng hội cùng Khốc Hư, sát con, dễ sẩy.

Dưỡng Hỉ lâm ư Tử Tức tất sanh con quí tử.

Ý nghĩa sao Dưỡng ở cung Phu Thê

Sao Dưỡng thủ cung Phối, người hôn phối dễ làm dịch vụ, chăm sóc, nghề y, nghề giáo…Người dễ hay mắc ốm đau khiến đương số phải quan tâm, chăm sóc nhiều.

Ý nghĩa sao Dưỡng ở cung Huynh Đệ

Có anh em kết nghĩa, anh chị em nuôi hay dị bào.

Ý nghĩa sao Dưỡng khi vào các hạn

Nếu gặp các sao bệnh tật nặng có nghĩa ốm đau phải nằm viện.

Hạn rơi vào cung Tật: Năm đó phải quan tâm chú ý cẩn thận về sức khỏe nhiều, bệnh lâu khỏi.