Luận Giải Ý Nghĩa Sao Tấu Thư Tại Mệnh Và Cung Khác Chi Tiết

Nội dung chính [Hiện]

Sao Tấu Thư là một bộ sao chủ về ăn nói, viết lách, sách vở, văn chương, lý luận. Là một phụ tinh nhỏ nhưng khi đi cùng với sao khác cũng tạo thành các bộ sao mang nhiều ý nghĩa về phúc hoa tai họa riêng. Tấu Thư là sao thuộc vòng lộc tồn, do đó đây cũng là một sao chủ về tài năng, khả năng ăn nói, kiếm tiền. Tấu thư cũng là một sao chủ về tâm linh nhẹ, khi nó đi cùng các bộ sao như Tam Thai, Bát tọa, Hỏa Linh, Kình Dương.

Vị trí: Đứng vị trí thứ 6 trong 12 sao thuộc vòng Lộc Tồn theo thứ tự: Bác Sỹ, Lực Sỹ, Thanh Long, Sao Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ.

Ngũ hành: thuộc Kim.

Đặc Tính: Bằng sắc, ấn tín, đơn từ.

Ý nghĩa sao Tấu Thư

Tấu Thư thể hiện khả năng thu hút người khác bằng lời nói ngọt ngào của mình, bằng khả năng hùng biện, bằng chính văn chương và tranh vẽ…Vì vậy, Tấu Thư là sao đặc trưng của những vị diễn giả (conferencier), thuyết khách (négociateur) kiểu như Démosthene, Trương Lương hay của những người ca sĩ, kịch sĩ như ông Kim Cương, Phi Thoàn, Charlot, của các giáo sư, giáo sĩ, của các ký giả, họa sĩ hay thi sĩ….

Ý nghĩa sao Tấu Thư tại các cung trong tử vi

Tấu Thư ở đâu là ở đó có tài ăn nói, có thể biện thuyết, và thuyết pháp, thường ưa thích diễn kịch, có tư chất kịch sĩ , dù không hẳn là một ca kịch sĩ.

Khi Sao Tấu Thư không có hàm ý học thông hiểu rộng mà chỉ có ý nghĩa giống như một năng khiếu (faculté, aptitude), có tài khéo léo về khả năng nói, viết lách và kịch….nếu như đi đôi với các sao văn học khác, nhất định người đó sẽ là người vừa có học lại vừa có tài ứng dụng cái đã học được một cách sáng tạo nhất.

Khi Tấu Thư đi cùng với Sao Thái Tuế cũng sẽ nói rất hay, có thể nói lên khả năng hùng biện, lý luận của chính trạng sư, thẩm phán, chính trị gia, luật gia, giáo sư.

Ý nghĩa sao Tấu Thư ở cung Mệnh

Sao Tấu Thư thủ cung Mệnh nói lên người có tài năng, năng khiếu về ăn nói, văn chương, chữ nghĩa tốt. Tấu Thư cư Mệnh là người có thể ăn nói, giảng dạy, diễn thuyết trước đám đông, người có thể viết ra những đoạn văn xúc tích, cảm động mọi người.

Khi hội cùng sao Văn Xương, Văn Khúc, lời nói khéo léo, dễ thu hút, thuyết phục được người khác, tế nhị. Gặp sao Lưu Hà là người khôn ngoan, vừa ăn nói lưu loát, vừa thanh cao.

Khi đi cùng sao Phượng Các thì là người thính tai. Gặp sao Long Trì thì thính mũi, khứu giác sắc bén. Gặp sao Thái Âm, Thái Dương, mắt sáng, tinh anh.

Gặp sao Thái Tuế thì người có tài hùng biện, tranh luận của trạng sư, thẩm phán, luật gia, chính trị gia, giáo sư…, người có thể tham gia vào viết luật, quốc sách của đất nước.

Tấu Thư thủ Mệnh luôn có Quan Phủ ở Di đối chiếu về, nên người dễ bị vướng mắc vào kiện tụng khi đi ra ngoài.

Ý nghĩa sao Tấu Thư ở các cung khác

Ý nghĩa sao Tấu Thư ở cung Phụ Mẫu

Cha mẹ là người có học thức, có khả năng ăn nói và viết lách tốt.

Cha mẹ dễ có người làm nghề về ăn nói, giảng dạy, viết lách.

Hội nhiều sát bại tinh dễ làm xấu nhân duyên của cha mẹ, dẫn đến kiện cáo, chia ly, Tấu Thư lúc đó chính là tờ giấy ly hôn, tờ đơn thưa kiện.

Ý nghĩa sao Tấu Thư ở cung Phúc Đức

Ở cung Phúc Đức nếu như có thêm Tấu Thư: có ngôi mồ mả, nhà thờ họ hình bút phát văn.

Tấu Thư ở cung Phúc Đức, dòng họ nhiều người có học thức, xuất phát từ dòng dõi nhà nho gia, có truyền thống học tốt.

Ý nghĩa sao Tấu Thư ở cung Điền Trạch

Nhà có nhiều sách vở, bút giấy, treo nhiều tranh, chữ quanh nhà…

Tấu Thư thủ Điền ám chỉ nhà có văn bản, giấy tờ sổ đỏ. Nhà dễ bị dính vào tranh chấp, kiện tụng.

Ý nghĩa sao Tấu Thư ở cung Quan Lộc

Cung Quan có Tấu Thư chủ về người làm công việc có liên quan tới khả năng ăn nói, và viết lách nhiều.

Khi hội cùng Tấu, Diêu, Vũ,  Cơ, Đào, Hồng là người có khiếu khôi hài và khả năng ca xướng.

Tấu, Việt,  Quang, Quý, Cơ, Hồng: là trai cận thần gái cung phi.

Tấu Thư thủ cung Quan cũng có thể là người chuyên viết lách, ban hành ra các văn bản. Hội cùng Tuế, Thiên Hình, Tướng, Ấn thì có thể là người viết luật, viết ra các văn bản, công văn.

Ý nghĩa sao Tấu Thư ở cung Nô Bộc

Bạn bè tốt, nhiều người ăn nói giỏi, nhiều ca sỹ, giáo sư, nhà thuyết pháp.

Hội nhiều sát bại tinh thì không tốt, dễ bị bạn bè, đồng nghiệp, cấp dưới kiện cáo, vu khống.

Ý nghĩa sao Tấu Thư ở cung Thiên Di

Tấu Thư thủ cung Di, bản thân đương số khi ra ngoài hay lo toan, làm công việc liên quan tới giấy tờ, văn bản. Khi hội nhiều sát bại tinh thì dễ dẫn tới thị phi, kiện cáo, vu khống.

Tấu Thư cư cung Di, người ra ngoài hay diễn thuyết, thuyết trình. Hội Cơ, Vũ, Đào, Hồng ra ngoài làm ca sỹ, nhà diễn thuyết nổi tiếng.

Ý nghĩa sao Tấu Thư ở cung Tật Ách

Tấu Thư cư cung tật thì dễ bị tai họa từ kiện cáo, từ văn bản, giấy tờ.

Khi chết có người đọc điếu văn cho rất hay.

Ý nghĩa sao Tấu Thư ở cung Tài Bạch

Tấu Thư thủ cung Tài Bạch, người kiếm tiền được từ khả năng ăn nói, viết lách, soạn thảo văn bản.

Hội nhiều sát bại tinh thì dễ bị kiện cáo vì tiền bạc.

Ý nghĩa sao Tấu Thư ở cung Tử Tức

Con cái có tài năng, khéo léo, ăn nói tốt.

Tấu Thư hội Quang Quý: nhiều con, là thần giáng sinh.

Ý nghĩa sao Tấu Thư ở cung Phu Thê

Người hôn phối là người có tài ăn nói khéo léo.

Tấu Thư thủ cung Thê, người hôn phối dễ dính tới kiện tụng. Hội nhiều sát bại tinh, bản thân có Đào Hồng, Hoa Cái thì vợ chồng dễ bỏ nhau, Tấu Thư chính là đơn xin ly hôn.

Ý nghĩa sao Tấu Thư ở cung Huynh Đệ

Anh chị em giỏi giang, hay hỏi chuyện.

Hội nhiều sát bại tinh thì anh chị em dễ tranh chấp, thưa kiện nhau.