Thánh ông Hoàng Cả (Ông Hoàng Quận) là ai? sự tích và đền thờ ở đâu?

Nội dung chính [Hiện]

Trải qua năm tháng, tín ngưỡng thờ Mẫu luôn chiếm vị thế quan trọng với các tín đồ, kết hợp với sự đa dạng và phong phú của đời sống tâm linh, đã tạo ra những nét văn hóa độc đáo, đặc sắc. Trong hình tượng thần linh, Thập vị Quan Hoàng nổi bật là một phần không thể thiếu của văn hóa tín ngưỡng thờ Tam Tứ Phủ. Quan Hoàng Cả đã trở thành những biểu tượng tâm linh phổ biến, thu hút sự tôn kính và tìm kiếm sự che chở của đông đảo nhân dân.

Quan hoàng cả là ai? sự tích và đền thờ ngài

Quan Hoàng Cả là ai?

Ông Hoàng Cả là một trong mười vị Quan Hoàng của hệ thống thờ Mẫu Tam Tứ Phủ Việt Nam, Ông được tưởng tượng là một vị thần linh quản lý các sổ sách của cõi Thiên đàng. Ông được tin là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình, một vị vua tượng trưng cho sự cao quý và vị thế vương giả. Ông Hoàng Cả được sắc phong tước hiệu: Đông Hải Đại Vương.

Sự tích Quan Hoàng Cả (Ông Hoàng Quận)

Thánh ông Hoàng Cả tên húy là Đoàn Thượng. Trong Tứ Phủ Ông Hoàng, ông là anh cả, giáng sinh ra đầu tiên. Sau này ông lên cõi Thượng Thiên, coi giữ sổ sách Thiên Tào. Ông dạo khắp các nơi Bồng Lai, Tiên Cảnh, khi trên thượng giới ông cưỡi con Xích Long, khi dạo chơi trên mặt nước Ông Hoàng cưỡi lốt tam đầu cửu vĩ. Có khi ông cũng ngự lên cõi trần gian phù hộ cho người làm ăn buôn bán hoặc kẻ học hành khoa cử. Tuy nhiên Quan Hoàng Cả không giáng trần.

Tứ phủ ông Hoàng

Quan Hoàng Cả có ngự đồng không?

Quan Hoàng Cả rất ít khi ngự đồng, khi ngự về ông thường mặc áo đỏ (có thêu rồng kết uốn thành hình chữ thọ), đầu đội khăn xếp có thắt lét đỏ. Ông Hoàng Cả ngự về thường chỉ tấu hương, khai quang (cũng có người hầu ông về múa hèo, nhưng khá hiếm vì không mấy người hầu về Ông Cả.

Đền thờ Quan Hoàng Cả ở đâu?

Đền thờ chính Quan Hoàng Cả (Ông Hoàng Quận) ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam nhưng nay đã bị phá. Hiện nay đền thờ Ông Hoàng Quận được thờ phối hương với đền thờ bà Vũ Nương và ở đền Trung suối Mỡ (tỉnh Bắc Giang).

Bản văn Quan Hoàng Cả (Ông Hoàng Quận)

Bóng trăng thanh ánh vàng phơi phới

Động Đình hồ Bát Hải Long Vương

Có ông Hoàng Quận phi phương

Khi thăng thượng giới đẹp duyên cưỡi rồng

Chầu vua Đế Thích chính cung

Bốn châu tám cõi tăng long có thừa

kiềng vàng thẻ bạc thoi đưa

Đào tiên sớm đã báo hoa cửu trùng

Ngày lành giữa tháng quý đông

Tiêu phòng cửa đã treo cung non đoài

Ông hoàng đẹp đẽ tốt tươi

Ngôi ở trên trời quyền trấn bốn phương

Mặt hồng mày liễu phi phương

Tuyết thu da trắng may nhường tóc xanh

Khăn điều áo ngự vàng anh

trần phàm ai dễ hoạ tranh nào tầy

Vòng vàng nhẫn ngọc lồng tay

Cổ đeo kim khánh chân giầy thêu hoa

Vào chầu phủ mẹ đền cha

Ra chầu tứ vị vua bà Cờn Môn

Mười phương đã nức tiếng đồn

Ai ai cũng sợ hoàng tôn uy hùng

Thánh bà ngự chỉ sắc phong

Quyền cai giám sát thanh đồng bốn phương

Dung nghi tướng mạo đường đường

lầu vàng gác tía xạ hương trang hoàng

tiểu tôi tấu vọng đức hoàng

Ngự về Phủ mẫu việc quan vui mừng

Đăng trà quả thực kính dâng

Đạo quan thái nữ chen chân đứng chầu

Sửa sang khăn ngự áo hầu

Lồng hương ánh bạc túi trầu cau non

cỗ thờ kính đức hoàng tôn

Đỏ tươi thạch lựu xanh non bích đào

Hoàng tôn ngự áo cẩm bào

dường hoa mới nở như sao giữa trời

Anh hùng dậy tiếng nơi nơi

Tay tròn bút trúc miệng cười nở hoa

dập dìu tiếng nhạc hoạ ca

Thỉnh đức Hoàng Quận ngự toà trang nghiêm trang

Khoan thai cười nói nhẹ nhàng

Tàn hương nước thải ông ban cho đồng

Hoàng về giáng ngự thung dung

Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường.