Luận Giải Ý Nghĩa Quẻ 1: Quẻ Thuần Càn Chi Tiết Và Chính Xác Nhất vừa đươc cập nhật

Nội dung chính [Hiện]

Quẻ Thuần Càn là một trong những quẻ tích cực trong Kinh Dịch, mang theo một loạt các dấu hiệu và tình huống may mắn. Quẻ này biểu thị sự thịnh vượng và thành công. Nó mang đến những cơ hội lớn và tài lộc cho những người gặp phải nó.

Trong tình hình kinh doanh, Quẻ Thuần Càn được coi là một dấu hiệu của sự thịnh vượng và phát triển. Nó cho thấy rằng công việc và doanh nghiệp của bạn đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Các dự án và kế hoạch của bạn có khả năng thành công và đem lại lợi nhuận cao. Nếu bạn đang trong lĩnh vực kinh doanh hoặc đầu tư, đây có thể là thời điểm tốt để đầu tư và mở rộng doanh nghiệp.

Quẻ số 1 thuần càn trong kinh dịch

Ngoài ra, Quẻ Thuần Càn cũng đối chiếu đến tương lai, cho thấy rằng những nỗ lực của bạn sẽ đạt được thành công và thịnh vượng trong tương lai. Điều này đặc biệt quan trọng cho những người tham gia vào các hoạt động như thi cử hoặc đầu vào thị trường lao động, vì nó báo hiệu rằng bạn sẽ đạt được kết quả tích cực và có cơ hội cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp.

Có thể nhận định rằng ,Quẻ Thuần Càn là một dấu hiệu tích cực với nhiều cơ hội và lợi ích đến từ sự thịnh vượng và thành công. Nếu bạn gặp phải quẻ này trong chiêm tinh, hãy tự tin tiến về phía trước và tận dụng các cơ hội đang đến với bạn.

Ý nghĩa tượng Quẻ

Ý nghĩa của tượng Quẻ Thuần Càn, được gọi là "Khốn Long đắc thủy," báo hiệu sự đến của thời kỳ thịnh vượng và thành công. Nó cho thấy rằng bạn đang bước vào một giai đoạn thuận lợi, nơi mọi việc đều tiến triển tốt đẹp. Trong quá trình này, bạn có cơ hội để đạt được nhiều điều tích cực và đối diện với sự thịnh vượng.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Quẻ Thuần Càn cũng đề cập đến mùa đông không thích hợp. Điều này có thể báo hiệu rằng trong mùa đông, bạn có thể gặp một số khó khăn hoặc thách thức. Vì vậy, dù bạn đang trên đà phát triển và thành công, bạn cũng cần duy trì sự cẩn trọng và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống khó khăn có thể xảy ra.

Ý nghĩa Quẻ bát thuần càn (Càn Vi Thiên)

Câu nói "Nội quái, ngoại quái đều là Càn" có ý nghĩa rất quan trọng trong kinh dịch và trong bát quái. Nó tượng trưng cho sự mạnh mẽ và tích cực của quẻ Càn.

  • Nội quái đề cập đến bản chất, tính cách, và phẩm chất bên trong của con người. Nó đại diện cho những đức tính tốt lành, đạo đức, và sự đoàn kết với bản thân. Khi nói rằng "Nội quái là Càn," nó báo hiệu rằng con người nên có tính cách mạnh mẽ, đáng tin cậy, và lớn mạnh từ bên trong.

  • Ngoại quái liên quan đến những sự kiện và tình huống bên ngoài, cuộc sống xã hội và môi trường xung quanh. Nó tượng trưng cho sự thành công, thịnh vượng và sự phát triển trong cuộc sống. Khi nói rằng "Ngoại quái là Càn," nó ám chỉ rằng mọi thứ sẽ phát triển mạnh mẽ, thành công và hấp dẫn từ bên ngoài.

Ý nghĩa của Càn là sự kiện dã, sức mạnh cứng cỏi, sự lớn mạnh và khỏe mạnh. Nó biểu thị sự đoàn kết với nguồn gốc của mọi thứ và sự phát triển vượt trội. Điều này liên quan đến sự khởi đầu, sự phát triển, sự toàn tâm và sự biến đổi của mọi thứ.

Dịch: Quẻ Càn có bốn đức hoặc đặc tính quan trọng: đầu tiên và lớn mạnh, hanh thông, thiết thực, chính trực và kiên định. Khi bạn thấy quẻ này trong một buổi bói, nó báo hiệu rằng mọi việc sẽ phát triển mạnh mẽ, thành công, và ổn định cho đến cuối cùng.

Quẻ Thuần Càn có sáu hào đều dương cả, có ý nghĩa cương cường, vững mạnh, tượng cho trời, vua người đàn ông lớn tuổi, người cha…Trời có đức “nguyên” vì là nguồn gốc của vạn vật; có đức “hanh” vì làm ra mây, mưa để cho vạn vật sinh trưởng đến vô cùng, có đức “lợi” và “trinh” vì biến hóa, khiến cho vật gì cũng giữ được bản tính được nguyên khí cho thái hòa (cực hòa).

Bậc thánh nhân đứng đầu muôn vật, theo đạo Càn thì thiên hạ bình an vô sự.

  • Đức "Nhân" là đức lớn nhất, nó nằm ở gốc của tâm hồn con người, tương tự như đức "nguyên" của trời.

  • Đức "Lễ" liên quan đến việc tuân thủ đạo lý, khi tuân theo đạo lý thì mọi việc sẽ hanh thông, tương tự như đức "hanh" của trời.

  • Đức "Nghĩa" tạo ra hạnh phúc và sự sung sướng cho mọi người, tương tự như đức "lợi" của trời.

  • Đức "Tri" biểu thị sự sáng suốt, khả năng hiểu rõ được sự thay đổi và biết cách làm mọi việc, đây cũng là đức cốt yếu, tương tự như đức "trinh" của trời.

Những đức này tạo nên phẩm chất của người quân tử và đặc trưng của quẻ Càn, thể hiện sự cao quý và tinh thần lành mạnh.

Ý nghĩa hào từ trong quẻ bát thuần càn

Hào 1: Tiềm long vật dụng.(潛 龍 勿 用)

Tượng: Rồng còn ẩn mình đợi thời, chưa (đem tài ra) dùng được.

Lời giảng: Người Trung Hoa cho con rồng là thần vật, rất biến hóa, lúc ẩn lúc hiện, mà lại thuộc về loại dương, cho nên Chu Công dùng nó để cho ta dễ thấy ý nghĩa các hào – đều là dương cả – trong quẻ Thuần Càn.

Hào 1, ở dưới thấp nhất, cho nên ví nó với con rồng còn ẩn mình dưới vực sâu, chưa thể làm mây biến hóa được, còn phải đợi thời. Ý nghĩa rất rõ, Tiểu tượng truyền không giảng gì thêm. Còn Văn Ngôn truyền thì bàn rộng ra về cách sử sự của bậc thánh nhân, người quân tử: chưa gặp thời thì nên kiên trì tu đức, luyện tài, không vì thế tuỳ tùng đổi ý, không cầu danh, ở ẩn, không ai biết mình cũng không buồn, không gì lay chuyển được chí của mình.

Hào 2: Hiện long tại điền, lợi kiến đại nhân.(見 龍 在 田 . 利 見 大 人 .)

Tượng: Rồng đã rời khỏi vực, nên kiến đại nhân để học

Lời giảng: Hào 2 là dương, ở giữa nội quái là đắc trung, như vậy là gặp thời, tài đức giúp ích cho đời được: lại thêm hào ứng với nó là hào 5, cũng là dương, cũng đắc trung (vì ở giữa ngọai quái); cho nên hào 2 có thể ví với con rồng đã rời vực mà hiện lên cánh đồng; mà cũng như người có tài đức gặp thời, nên kiến đại nhân).

Khuyên người có tài đức gặp thời này nên giữ đức tín, đức thận trọng trong ngôn, hành, tránh tà bậy, giữ lòng thành, giúp đời mà không khoe công, như vậy là giữ được đức trung chính của hào 2.

Hào 3: Quân tử chung nhật càn càn, tịch dịch nhược. Lệ, vô cữu.(君 子 終 日 乾 乾, 夕 惕 若. 厲, 无 咎.)

Tượng: Người quân tử mỗi ngày hăng hái tự cường, đến tối vẫn còn thận trọng như lo sợ. Nguy hiểm, nhưng không tội lỗi.

Lời giảng: Hào 3 là dương lại ở vị ngôi dương, như vậy là rất cương cường mà không đắc trung. Hơn nữa, nó ở trên cùng nội quái mà chưa tiến lên ngọai quái, nghĩa là ở một chỗ chông chênh, rất khó xử, cho nên bảo là nguy hiểm (lệ). Nhưng nó vẫn là quân tử, có đức tự cường không ngừng, rất thận trọng, lúc nào cũng như lo sợ, cho nên tuy gặp thời nguy mà cũng không đến nỗi tội lỗi.

Người quân tử giữ trung tín để tiến đức; sửa lời nói (lập ngôn) vững lòng thành để lập sự nghiệp . . .nhờ vậy mà thấu được đạo lý, giữ được điều nghĩa làm được sự nghiệp tới cùng, ở địa vị cao mà không kiêu, địa vị thấp mà không lo. Lời khuyên đó cũng tựa như lời khuyên ở hào 2

Hào 4: Hoặc dược, tại uyên, vô cữu.(或 躍, 在 淵, 无 咎.)

Tượng: Con rồng có khi bay nhảy, có khi nằm trong vực (biết tùy thời như thế thì) không lầm lỗi.

Lời giảng: Hào 4 là dương ở vị (ngôi) âm, như vậy là bất chính và bất trung; nó lại cũng như hào 3 ở địa vị chông chênh, mới rời nội quái tiến lên ngọai quái, tiến chưa chắc đã tốt mà thóai thì dở dang. Cho nên phải thận trọng xem xét thời cơ, nên tiến thì tiến (như con rồng bay nhảy) nếu không thì chờ thời (con rồng nằm trong vực), cho nên Chu Công dùng chữ “hoặc”: không nhất định.

Tuy bất chính, bất trung như nó có chất cương kiện (hào dương trong quẻ Càn) nên cũng như hào 3 là bậc quân tử , biết giữ tư cách, biết tùy thời, và rốt cuộc không có lỗi.

Hào này chỉ khác hào 3 ở chỗ nó có thể tiến được, còn hào 3 chưa thể tiến được.

Văn ngôn không giảng gì khác, chỉ khuyên người quân tử tiến đức tu nghiệp, chuẩn bị cho kịp thời để có lúc ra giúp đời.

Hào 5: Phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân.(飛 龍 在 天 , 利 見 大 人.)

Tượng: Rồng bay trên trời, ra mắt kẻ đại nhân thì lợi.

Lời giảng: Hào 5 là dương ở vị (ngôi) dương cao nhất trong quẻ lại đắc trung (ở giữa ngọai quái), như vậy là có đủ những điều tốt,vừa cao quí vừa chính trung. Nó lại được hào 2 ở dưới ứng với nó, mà hào 2 cũng cương kiện, đắc trung như nó. Nó là hào tốt nhất trong quẻ , cho nên ví nó với con rồng bay trên trời, và ngôi của nó là ngôi chí tôn (ngôi vua).

Chữ đại nhân (người có tài đức) trỏ cả hào 5 lẫn hào 2: hai đại nhân ở hai hào đó nên gặp nhau, hợp lực với nhau thì có lợi.

Văn ngôn giảng thêm rất rõ và hay về bốn chữ lợi kiến đại nhân: “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu; nước chảy xuống thấp, lửa bén tới chỗ khô; mây bay theo rồng, gió bay theo cọp, thánh nhân xuất hiện mà vạn vật đều trông vào (…) Mọi vật đều theo loài của nó” (Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu; thủy lưu thấp, hỏa tựu táo, vân tòng long, phong tòng hổ, thánh nhân tác nhi vạn vật đổ (…) các tùy kỳ loại dã).

Hào 6: Kháng long hữu hối.( 亢 龍 有 悔.)

Tượng: Rồng lên cao quá, có hối hận.

Lời giảng: Hào 6 dương này ở trên cao của quẻ , cương kiện đến cùng rồi, như con rồng bay lên cao quá, không xuống được nữa, nếu vẫn còn hành động thì sẽ có điều đáng tiếc, vì lẻ thịnh quá thì tất suy, cương quá thì gãy, đầy thì không được lâu, (doanh bất khả cửu).

Hào 6 địa vị rất quí (vì ở trên cao hơn hết) nhưng không có ngôi, cao mà không có dân (vì hào 5 là vua mới có dân), các người hiền ở dưới mình mà không giúp đỡ mình (vì hào 3 tuy ứng với hào 6 nhưng lại ở nội quái, mà giữa hào 3 và hào 6 có hào 5 là vua làm chủ hào 3 rồi) cho nên hào 6 mà cố họat động thì tất có điều phải ăn năn.

Tóm lại thời của hào này là thời không nên họat động gì cả, sớm rút lui đi thì còn giữ được tư cách người quân tử, không có điều hối tiếc.

Dụng cửu: Kiến quần long vô thủ. Cát.

Tượng: Thấy bầy rồng không có đầu, tốt.

Ý nghĩa: Là bầy rồng đã bay lên trời, đầu bị mây che, nên chỉ thấy mình và đuôi. Đó là cái tượng rồng cưỡi mây lên trời vừa tầm, đủ cao, tượng trưng cho ý tượng trọn vẹn, đúng thời như lời từ hào 5, không thái quá để rồi hối hận như hào 6 và hoàn cảnh không đúng thời như hào 4.

Nhận định về quẻ Thuần Càn

Quẻ Thuần Càn là một trong những quẻ tích cực trong Kinh Dịch, tượng trưng cho sự thịnh vượng và thành công trong cuộc sống. Được coi là quẻ dương cực thịnh, Thuần Càn mang đến những cơ hội và may mắn cho người hỏi, đặc biệt là trong việc xây dựng cơ nghiệp lâu dài.

Tuy nhiên, dù là quẻ tốt nhưng cũng không thiếu những cảnh báo. Sự thịnh vượng và thành công có thể dẫn đến sự lạc quan quá mức và mất đi sự cẩn trọng, dẫn đến rủi ro và thất bại nếu không hành động một cách cân nhắc và có chiến lược.

Quẻ Thuần Càn cũng nhấn mạnh việc phải dựa vào người có đạo đức tốt và có thế lực mạnh để đạt được kết quả như mong muốn. Điều này chỉ ra rằng không chỉ bản thân mà còn cần sự hỗ trợ và hợp tác từ những người xung quanh để thành công.

Chiêm nghiệm về vận thế

Chiêm nghiệm về vận thế là một lời nhắc nhở quan trọng về sự cẩn trọng và sự cân nhắc trong mọi hành động. Dù vận thế thịnh vượng, mọi việc đều diễn ra thuận lợi, nhưng không được quên đi sự cẩn trọng và tỉnh táo.

Người có vận khí tốt cũng cần phải giữ cho mình một tinh thần khiêm nhường và biết trân trọng mọi điều trong cuộc sống. Việc quá vui vẻ và tự mãn có thể dẫn đến sự thất bại và đau khổ.

Quẻ Càn như một con Rồng đang sung mãn, bay lên cao nhưng không để mình quá cao. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ cho mình bình tĩnh và điều độ trong mọi tình huống.

Bằng cách giữ được sự bình thản và khiêm nhường, và bảo tồn sự hài hòa trong mối quan hệ, ta có thể đạt được mọi ước muốn và thành công trong cuộc sống.